Untuk Kelas XII yang sedang prakerin Masuk Kembali tanggal 20 September 2017
Kumpul di Aula Lama Jam 07.00 Ada pengarahan dari pihak sekolah
KBM akan dimulai jam ke - 2 yaitu ujam 07.45 WIB.

WAJIB HADIR !!!!!!

LAMPIRAN JADWAL KBM KELAS XII
 1. XII GMT 1
 2. XII GMT 2
 3. XII TGB 1
 4. XII TGB 2
 5. XII TIPTL 1
 6. XII TIPTL 2
 7. XII TKJ 1
 8. XII TKJ 2
 9. XII TKR 1
 10. XII TKR 2
 11. XII TLAS 1
 12. XII TLAS 2
 13. XII TPEM 1
 14. XII TPEM 2