Struktur Organisasi
1
Plt. KepalaSekolah
:
Ibnu Nafis, S.Pd, M.Si
2
Wakil Kepala Sekolah ( WKs.1 )
:
Fajar Apriyanto, S.Pd

2.1  Urusan Kurikulum :2.1.1  Bagian Pengajaran / KBM
:
Ari Budianto, S.Pd

2.1.2  Pengembangan Kurikulum
:
Churiyanto, S.Pd

2.1.3  Evaluasi
:
Budi Rizkiyanto, S.Kom


2.2  Urusan Humas/Hubin (WKs.2)
:
Mansyur Saifudin, S.Pd

2.2.1  Ketua BKK
:
Abdul Aziz, S.Pd

2.2.2  Ketua Prakerin
:
Rino Sukarno, ST

2.2.3  Staf Humas
          2.2.3.1  Sekretaris Prakerin
          2.2.3.2  Bendahara Prakerin
          2.2.3.3  Sekretaris BKK
          2.2.3.4  Bendahara BKK
          2.2.3.5  Pembantu Umum

:
:
:
:
:

Rifan Ardiningtomo, S.Pd
Pradhita Nugraheni S, S.Pd
Rifaul Zamzami, S.Pd
Suci Andayani, S.Pd
Fahrudin, SE


2.3  Urusan Sarana & Ketenagaan ( WKs.3 )
:
Drs. Edi Mulyono

2.3.1  Urusan Sarana
:
Muh. Syaiful Amri, S.Pd

2.3.2  Staff dan Urusan Ketenagaan
2.3.3  Staf urusan PKG, PKB dan SKP

:
:
Susilo, S.Pd
Dra. Veronika Sri Sunarsi


2.4  Urusan Kesiswaan dan Lingkungan ( WKs.4 )
:
Sidik Beny Pratiknyo, S.Pd

2.4.1   Pembina OSISKoordinator
:
Qomarudin, S.Ag

Anggotaa.    Pembina 1
:
M. Slamet Thohirin, S.Pd.I

b.   Pembina 2
:
Ibnu Hamdani, S.Pd

c.    Pembina 3
:
Sunarto, S.Pd

d.   Pembina 4
:
Adi Triadi, S.Pd

e.    Pembina 5
:
Bella Adzelsa Mula P, S.Pd

f.    Pembina 6
:
Dra. Sri Sudarwati

g.   Pembina 7
:
R. Bambang Jatmiko D, S.Pd

h.   Pembina 8
:
Diah Dika Wulandari, S.Pd

i.     Pembina 9
:
Dhian Eka Sari, S.Pd

j.     Pembina 10
:
Eddy Setiawan, S.Pd2.4.2    STP2K
            Koordinator
            Anggota

2.4.3.   Pelatih Pramuka
          


:
:


Samsul Abidin, S.Pd
1.     Churiyanto, S.Pd
2.   Wafiq Abdul Haris, S.Pd
3.   Muh. Syaiful Amri, S.Pd
4.   Masruri, S.Pd
5.   Husni Mubarok, S.Pd

     Koordinator
:
1.   Qomarudin, S.Ag

   
      2.   Sunarto, S.Pd
      3.   Etvin Yuli Safutri, S.Pd
3
4
Koordinator Pengembangan SIM
3.1   Pengelola DAPODIK
3.2   Pengelola Website Sekolah
3.3   Dokumen Digital

WMM
4.1   Sekretaris WMM
:
:
:
:

:
:
Handoko, ST
Rokhati, ST
Anna Rahmawati, S.Kom
Dedi Arviandanu, S.Kom

Drs. Niswan
Eddy Setiawan, S.Pd
5
Kepala Kompetensi Keahlian dan Koordinator Program Umum5.1  Ka. Komp. Keahlian Teknik Gambar Bangunan
:
Taufik, S.Pd

5.1.1  Sekretaris & Bendahara
:
Muhammad Afif, S.Pd

5.1.2  MR
:
M. Syaiful Amri, S.Pd

5.2  Ka. Komp. Keahlian Tek. Instalasi Pem. Tng Listrik
:
Edy Windriyanto, ST

5.1.1  Sekretaris & Bendahara
:
Drs. Ibnu Handoko

5.1.2  MR
:
M. Freza Pratama, S.Pd

5.3  Ka. Komp. Keahlian Teknik Pengelasan
:
M. Aris Ananto, S.Pd

5.1.1  Sekretaris & Bendahara
:
Moh. Fahad, S.T.

5.1.2  MR
:
Iphan Marthana, S.Pd

5.4  Ka. Komp. Keahlian Teknik Pemesinan
:
M. Zamroni, S.Pd

5.1.1  Sekretaris & Bendahara
:
Masruri, S.Pd

5.1.2  MR
:
Sukadi, S.Pd

5.5  Ka. Komp. Keahlian Teknik Kendaraan Ringan
:
Rasito, S.Pd

4.1.1  Sekretaris & Bendahara
:
Samsul Abidin, S.Pd

4.1.2  MR
:
Sunarto, S.Pd

5.6  Ka. Komp. Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan
:
M. Kholil Yunia Hakim, S.Kom

5.1.1  Sekretaris & Bendahara
:
Ngatono Subiarso, S.Kom

5.1.2  MR
:
Agung Eka Maulana, S.Kom

5.7  Ka. Komp. Keahlian Geomatika
:
Mashuri, S.Pd

5.1.1  Sekretaris & Bendahara
:
Ferdian Prakasa, S.Pd

5.1.2  MR
:
Rizki Adi Nugroho, S.Pd

5.8  Koordinator Program Wajib A & B
:
Triyono Basuki, S.Pd
6
Koordinator Tata Usaha
:
Bambang Purnomo Widodo, SH
6.1  Bendahara Pemegang Kas dan BOS 
:
Bambang Purnomo Widodo, SH

6.2  Bendahara BOP
6.3  Pengurus Barang dan Inventaris
:
:
Kasmoro
Wahono


7
Komite Sekolah7.1  Bendahara Pemegang Kas dan Komite
       7.1.1  Petugas Pemegang SPI
       7.1.2  Petugas penerima Kas Komite
:
:
:
Kasmoro
Wafiq Abdul Haris, S.Pd
M. Nasikurrahman, SE

7.2  Badan Pemeriksa
:
1.      Drs. Slamet Kanapi2.      Drs. Niswan
8
Bimbingan Penyuluhan/Karir (BP/BK)8.1 Koordinator
:
Drs. Susila
9
Koperasi Siswa
:
1.      Widiastati Rahayu, BA2.      Dra. Nur Hidayani
10
Kepala Perpustakaan
:
Ari Budianto, S.Pd
11
Penanggung Jawab Laboraturium ( IPA & Bahasa )
:
Eddy Setiawan, S.Pd

[facebook][blogger][disqus]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.